Chính sách bảo mật B&B

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Loại thông tin được thu thập

Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin phi cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (‘IP’), hệ điều hành, loại trình duyệt và nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn. Loại thông tin này không nhận dạng cá nhân bạn. Khi bạn đăng ký với Trang web hoặc trả lời các quảng cáo hoặc bài đăng trên Trang web hoặc đăng nội dung trên Trang web mà không đăng ký, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số liên lạc, vị trí của bạn và tùy thuộc vào dịch vụ sử dụng thông tin tài chính. Chúng tôi thu thập và lưu trữ chi tiết liên lạc, giới tính, tuổi và / hoặc tên công ty của bạn nếu bạn chọn đăng ký với Sunnyside South B và B. Nếu bạn cung cấp số điện thoại của mình, số điện thoại sẽ được hiển thị trong tin đăng của bạn. Ngoài ra, nếu bạn đã cung cấp số điện thoại của mình và đăng quảng cáo bằng tài khoản của mình, bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc về số điện thoại được cung cấp từ phía chúng tôi, số điện thoại này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản tự động. Thông tin liên lạc có thể yêu cầu bạn xác nhận và xác minh rằng tài khoản của bạn đã được sử dụng để đăng quảng cáo có liên quan trên Trang web. Ngoài những thông tin trên, chúng tôi cũng thu thập dữ liệu đăng nhập máy tính, thống kê về số lần xem trang, lưu lượng truy cập đến và đi từ Sunnyside South B và B và dữ liệu Quảng cáo (tất cả đều thông qua cookie) mà bạn có thể thực hiện các bước để tắt cookie trên trình duyệt của mình mặc dù điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng trang web của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin bổ sung mà người dùng của chúng tôi cung cấp, chẳng hạn như bài đăng mới hoặc đã xóa, nhận xét mới hoặc đã xóa, tìm kiếm từ khóa, báo cáo lừa đảo và người bán liên hệ mới ngoài thông tin khác, bao gồm địa chỉ IP của người dùng và thông tin nhật ký web chuẩn. Chúng tôi có thể sử dụng công ty xử lý thẻ tín dụng của bên thứ ba hoặc các công ty bên thứ ba khác để giám sát lưu lượng truy cập trang web, trong một số trường hợp, có thể lưu trữ thông tin của bạn. Bằng cách sử dụng Trang web này hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho bất kỳ Dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp và bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào mà bạn có thể cung cấp cho bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp được thu thập.

2. Cookies

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để quản lý các phiên của người dùng và để lưu trữ các tùy chọn, thông tin theo dõi và lựa chọn ngôn ngữ. Cookie có thể được sử dụng cho dù bạn có đăng ký với chúng tôi hay không. ‘Cookie’ là các tệp văn bản nhỏ được máy chủ web chuyển đến ổ cứng của bạn và sau đó được lưu trữ trên máy tính của bạn. Các loại thông tin mà cookie thu thập bao gồm ngày và giờ bạn đã truy cập, lịch sử duyệt web, tùy chọn của bạn và tên người dùng của bạn. Trong một số trường hợp, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie trên Trang web. Chúng tôi không thể kiểm soát hoặc truy cập các cookie được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Chính sách Bảo mật này chỉ bao gồm các Cookie do chúng tôi sử dụng chứ không phải bất kỳ cookie nào được sử dụng bởi các bên thứ ba. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie trên máy tính của mình, cho dù bạn có đăng ký với chúng tôi hay không. Thông thường, bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình không chấp nhận cookie. Tuy nhiên, việc từ chối sử dụng cookie có thể hạn chế quyền truy cập của bạn vào một số tính năng của Trang web.

3. Bên thứ ba

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xử lý các giao dịch mua mà bạn có thể thực hiện và để giám sát lợi ích của người dùng của chúng tôi. Ngoài ra, Trang web đôi khi có thể chứa các liên kết đến Trang web của Bên thứ ba. Nếu bạn nhấp vào các liên kết đến Trang web của Bên thứ ba, bạn sẽ rời khỏi Trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các Trang web của Bên thứ ba này hoặc về bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Trang web của Bên thứ ba. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và Trang web của bên thứ ba này có thể có các chính sách bảo mật của riêng họ điều chỉnh việc lưu trữ và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn mà bạn có thể phải tuân theo. Họ có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP, đặc điểm kỹ thuật trình duyệt hoặc hệ điều hành của bạn. Chính sách Bảo mật này không chi phối thông tin cá nhân được cung cấp, lưu trữ trên hoặc được sử dụng bởi các nhà cung cấp bên thứ ba này và các Trang web của Bên thứ ba. Chúng tôi khuyên rằng khi bạn truy cập Trang web của bên thứ ba, bạn nên xem lại chính sách bảo mật của Trang web của bên thứ ba vì nó liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập Trang web. Các công ty này có thể sử dụng thông tin về các lần truy cập của bạn vào Trang web và Trang web của bên thứ ba để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà bạn quan tâm. Trên Trang web, Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng Cookie để phân phát quảng cáo. Bằng cách xuất bản quảng cáo trên Trang web, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nội dung là công khai và có thể truy cập được bởi bất kỳ bên thứ ba nào và chúng có thể xuất hiện trong kết quả của công cụ tìm kiếm (chẳng hạn như Google, Yahoo và các công cụ tìm kiếm khác) và trong bộ nhớ cache của những tìm kiếm đó công cụ, trong nguồn cấp dữ liệu và Trang web của bên thứ ba theo thỏa thuận đồng thương hiệu và trách nhiệm duy nhất của mỗi công cụ tìm kiếm, Trang web của bên thứ ba hoặc tài nguyên nguồn cấp dữ liệu web RSS đó là cập nhật và / hoặc xóa Nội dung khỏi chỉ mục của họ và bộ nhớ cache của chúng. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Sunnyside South B và B không chịu trách nhiệm về thông tin được công bố trong kết quả tìm kiếm hoặc bởi bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào có đăng các bài đăng của Sunnyside South B và B.

4. Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin do bạn cung cấp để: (i) thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, giám sát hoạt động của người dùng, chẳng hạn như tìm kiếm từ khóa hoặc các bài đăng mới, và quản lý hiệu quả hơn lưu lượng truy cập trên Trang web; (ii) cung cấp dịch vụ khách hàng, tạo và quản lý tài khoản người dùng; và (iii) hỗ trợ bạn với các khó khăn kỹ thuật (iv) giải quyết tranh chấp, thu phí và khắc phục sự cố (v) khuyến khích giao dịch an toàn (vi) tùy chỉnh trải nghiệm của người dùng, đo lường sự quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi và thông báo cho người dùng về các dịch vụ và cập nhật (vii ) truyền thông tiếp thị và khuyến mại (viii) Làm những việc khác cho người dùng như được mô tả khi chúng tôi thu thập thông tin (ix) cho mục đích khác như Sunnyside South B và B có thể thấy phù hợp và cần thiết vì lợi ích của người dùng và trang web; . Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thông tin nhất định, chẳng hạn như khả năng trình duyệt hoặc hệ điều hành của bạn, mà chúng tôi đã thu thập để hiểu rõ hơn những quảng cáo và dịch vụ nào có thể khiến bạn quan tâm. Chúng tôi có thể chặn người dùng ở các quốc gia nhất định sử dụng Trang web. Chúng tôi có thể lưu giữ thông tin đó miễn là được yêu cầu để hoàn thành mục tiêu kinh doanh của chúng tôi, ngay cả sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt.

5. Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Bạn là một khách hàng có giá trị và chúng tôi nhận ra rằng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn là quan trọng đối với bạn. Vì lý do này, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp bằng nhiều cách khác nhau. Chúng tôi không trực tiếp xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào và không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Thông tin Đăng ký của bạn có thể được bảo vệ bằng mật khẩu khách hàng và ID người dùng duy nhất. Bạn không nên tiết lộ thông tin mật khẩu của mình cho bất kỳ ai và bạn phải luôn nhớ đăng xuất nếu sử dụng máy tính dùng chung. Cuối cùng, bạn có thể sử dụng Trang web như một người dùng ẩn danh bằng cách không đăng ký. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật nhất định trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, như với hầu hết các giao dịch điện tử, không có phương pháp nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin đó. Do đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc đánh cắp, mất mát, thay đổi hoặc sử dụng sai thông tin cá nhân hoặc thông tin hoặc Nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin đó đã được cung cấp cho bên thứ ba hoặc người dùng khác, hoặc liên quan đến việc bên thứ ba không tuân theo thỏa thuận giữa chúng tôi và bên thứ ba đó. Bạn có thể tham gia vào Diễn đàn của chúng tôi hoặc sử dụng tính năng Bình luận của chúng tôi. Đối với các bài đăng lên Diễn đàn, tên người dùng của bạn sẽ được đăng. Đối với các bài đăng sử dụng tính năng Bình luận, tên và email của bạn sẽ chỉ được đăng nếu bạn cung cấp thông tin đó trong bình luận. Chúng tôi đặc biệt không khuyến khích đăng bất kỳ thông tin nào về các tính năng này hoặc trong bất kỳ Nội dung nào do bạn đăng mà bạn không muốn người khác xem. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu, và tất cả việc sử dụng tài khoản của bạn, cho dù bạn có cho phép sử dụng như vậy hay không.

6. Truy cập và Sửa đổi Thông tin Cá nhân và Các Sở thích Truyền thông

Bạn có thể truy cập, xóa, xem lại và / hoặc thực hiện các thay đổi đối với thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi xóa thông tin cá nhân khi chúng tôi không còn cần cho các mục đích của Trang web và lưu giữ thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật để ngăn ngừa và giải quyết tranh chấp, thực thi các chính sách của chúng tôi. Nếu bạn đăng ký hoặc phản hồi các quảng cáo hoặc bài đăng trên Trang web hoặc đăng bất kỳ nội dung nào trên Trang web, chúng tôi có thể gửi cho bạn một số thông báo, quảng cáo, khuyến mãi, khảo sát và đặc biệt. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn mọi thông báo bắt buộc về mặt pháp lý và một số thông báo nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn, các thông báo liên quan đến dịch vụ hoặc thông báo liên quan đến việc thay đổi bất kỳ chính sách nào của chúng tôi, v.v. Để chọn không nhận các thông báo này, bạn có thể cần phải hủy kích hoạt tài khoản của bạn. Bạn có thể chọn không nhận một số liên lạc qua e-mail từ chúng tôi, bao gồm các bản tin của chúng tôi, thông báo mà người dùng đã nhận xét về bài đăng của bạn và các thông báo mà bạn có thể làm mới bài đăng của mình. Chúng tôi sẽ không thay đổi tùy chọn của bạn mà không có sự đồng ý của bạn. Bạn không thể chọn không nhận các liên lạc giao dịch từ Sunnyside South B và B liên quan đến tài khoản của bạn.

7. Tiết lộ

Trong những trường hợp hiếm hoi, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của bạn do các yêu cầu pháp lý hoặc quy định. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tuân thủ lệnh tòa, trát, dịch vụ yêu cầu quy trình hoặc yêu cầu tiết lộ. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về người dùng của mình cho các quan chức thực thi pháp luật hoặc những người khác, với thiện chí tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để thực thi các Điều khoản và / hoặc Chính sách Quyền riêng tư này; phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Sunnyside South B và B, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không thể thông báo cho bạn trước hoặc sau khi tiết lộ. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đơn vị liên kết của chúng tôi, những người giúp phát hiện hoặc ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp tiềm ẩn và cung cấp các dịch vụ chung (Các đơn vị liên kết của chúng tôi sẽ chỉ tiếp thị cho những người dùng yêu cầu họ), các nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp hoạt động kinh doanh của chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google , sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên lượt truy cập trước đó của người dùng vào trang web. Việc Google sử dụng cookie DoubleClick cho phép Google và các đối tác phân phát quảng cáo cho người dùng dựa trên lượt truy cập của họ vào các trang web trên Internet. Người dùng có thể chọn không sử dụng cookie DoubleClick cho quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập Cài đặt quảng cáo. Nếu chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi tham gia vào việc hợp nhất hoặc mua lại, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với người khác, nhưng chính sách này sẽ tiếp tục được áp dụng. Nếu về cơ bản tất cả tài sản của chúng tôi được bán hoặc sáp nhập vào một công ty khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về giao dịch. Công ty mua lại sẽ được cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn. Nếu chúng tôi chỉ bán một phần hoạt động kinh doanh của mình, pháp nhân mua lại sẽ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo về việc bán này.

8. Sử dụng thông tin từ Sunnyside South B và B

Bạn chỉ có thể sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ Sunnyside South B và B để theo dõi với người dùng khác về một bài đăng cụ thể, không được gửi spam / lừa đảo hoặc thu thập thông tin cá nhân từ người không đồng ý với điều đó.

9. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng một số cơ chế (mã hóa, mật khẩu và bảo mật vật lý) để bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của thông tin cá nhân của bạn trước sự truy cập và tiết lộ trái phép. Thật không may, không có dữ liệu truyền qua internet nào có thể được đảm bảo là hoàn toàn an toàn. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ những thông tin đó, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi và bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Khi bất kỳ thông tin cá nhân nào thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin đó khỏi bị lạm dụng và mất mát cũng như khỏi bị truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.

10. Bảo mật thông tin

Người dùng sử dụng bất kỳ tính năng nào trên Sunnyside South B và B đồng ý và chấp nhận rằng họ đã được Sunnyside South B và B thông báo đầy đủ rằng việc sử dụng các tính năng có thể dẫn đến việc xuất bản, cho tất cả người dùng Sunnyside South B và B, của bất kỳ thông tin cá nhân do họ đăng trong khi sử dụng bất kỳ tính năng cụ thể nào trên Sunnyside South B và B. Người dùng đồng ý thêm rằng tính xác thực và hậu quả từ việc người dùng đăng bất kỳ thông tin cá nhân nào của họ hoặc bất kỳ người nào khác, là trách nhiệm duy nhất của người dùng . Người dùng đồng ý và chấp nhận rằng các điều khoản của Chính sách Bảo mật sẽ được áp dụng cho việc sử dụng tất cả các tính năng, hiện có và mới. Người sử dụng đồng ý và chấp nhận rằng tính bảo mật của thông tin được đăng trên các tính năng đó đã được Người dùng từ bỏ.

11. Thông báo về các thay đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản này theo thời gian và theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có thể gửi cho bạn một thông báo về những thay đổi quan trọng đối với các Điều khoản này, bao gồm Chính sách Bảo mật hoặc Trang web. Bạn nên ghi chú “ngày cập nhật lần cuối” ở đầu Điều khoản. Với thông tin này, bạn sẽ có thể xác định xem các Điều khoản đã được cập nhật gần đây hay chưa.

12. Tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến quyền riêng tư của bạn đều tuân theo Điều khoản và điều kiện của Sunnyside South B và B, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ điều khoản nào liên quan đến bồi thường và giới hạn về thiệt hại.